Inschrijven bij ’t Startblok

We hebben dagelijks 16 plekken beschikbaar. Om teleurstellingen te voorkomen en om zeker te zijn van een plek vragen wij u digitaal in te schrijven. Pas dan kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Na het insturen van de inschrijving, ontvangt u een uitnodiging tot een rondleiding. Inschrijven kan al vanaf geboorte. Ook voor de komende schooljaren lopen we al aardig vol. Dus tijdig inschrijven is gewenst.

We hanteren 2 soorten overeenkomsten.

1. KOT-overeenkomst: Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt u een KOT-overeenkomst. Om te zien wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt de site van de belastingdienst raadplegen.

2. Subidie-overeenkomst: Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en woonachtig bent in Huizen, heeft u sinds 1 januari 2018 recht op een subsidie van gemeente Huizen. Dit houdt in dat zij een deel van de kosten op zich neemt. Dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van uw (gezamenlijk) jaarinkomen. U dient hiervoor altijd de meest recente inkomensverklaring van beide ouders bij de inschrijving te verstrekken.  Een indicatie van de subsidie vindt u hier.

Ook als u niet woonachtig bent in Huizen bent u van harte welkom bij ons.

Online administratiesysteem

Ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die ingeschreven worden, krijgen een overeenkomst toegestuurd via ons online administratie-systeem, KOVNet. Pas als u deze overeenkomst online ondertekend heeft, is de inschrijving definitief. Als uw kind stopt bij ons, hanteren wij de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.  Dit geldt ook voor een wijziging in de overeenkomst. U dient schriftelijk op te zeggen via administratie@peuterschoolstartblok.nl.

Met de inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en met de Aanvullende Algemene Voorwaarden.