Oudercommissie

De oudercommissie staat ons bij in de organisatie van feesten en partijen en heeft soms een adviserende functie. Verder kunt u, als ouder, bij hen terecht met een eventuele klacht. Onder het kopje “GGD” kunt u de klachtenregeling downloaden. Uiteraard hopen we dat dat niet nodig is. Daarnaast werkt de oudercommissie volgens twee documenten: het huishoudelijk reglement oudercommissie en het Reglement Oudercommissie. Dit orgaan vergadert zo één keer in de 6-7 weken op de locatie van ’t Startblok. Eenmaal per jaar vergaderen we zonder de pedagogisch medewerkers en dat is bij iemand thuis. De notulen van de vergadering zijn op te vragen via mail: oudercommissie@peuterschoolstartblok.nl

We zoeken regelmatig nieuwe mensen, dus als je het leuk lijkt ook te helpen, stuur dan een bericht naar bovenstaand mailadres en woon eens een vergadering bij.

Voorzitter

Beste ouders,

Mijn naam is Anouk Kostelijk, ik woon in Huizen, ben 39 jaar en mama van Tygo (6) en Merlijn (3).

Ik ben lid geworden van de oudercommissie om een steentje bij te kunnen dragen aan deze fantastische peuterschool en om mee te kunnen denken met de zeer betrokken juffen Fleur, Cathelijne en Roos.

Tot ziens op ’t Startblok!

Groetjes,
Anouk

Penningmeester

Vacant

Secretaris

Vacant

Algemeen lid

Vacant