Taalontwikkeling

De peuterleeftijd is een een leeftijd waarop kinderen nog volop in hun taalontwikkeling zitten. Het ene kind van net 2 spreekt met volzinnen van minstens 10 woorden, bij het andere kind van dezelfde leeftijd horen we een paar losse woorden.  Het verschilt natuurlijk helemaal per kind. We merken ook wel dat er kinderen zijn die bij ons op de groep nauwelijks wat zeggen, bijvoorbeeld in de kring, maar op de commode ineens wel alles zeggen wat er op hun hart ligt. Of kinderen die gaan praten zodra pappa of mamma er weer is. De manier waarop kinderen taal verwerven, ligt aan verschillende dingen. Aanleg, taalaanbod, karakter etc.

Als uw peuter een achterstand lijkt te hebben is het belangrijk eerst zaken uit te sluiten. Kinderen kunnen bijvoorbeeld al heel lang doof zijn doordat de oren vol zitten met vocht. Kinderen die veel verkouden en/of ziek zijn geweest kunnen hier last van hebben. Als je oren niet goed werken, wordt het lastig om woorden te herhalen. En kinderen leren door nadoen.

De taalontwikkeling stimuleren kun je doen door:

  • Veel voorlezen
  • Praten met je kind op normaal niveau. Noem de hond gewoon een hond en geen “wafwaf” bijvoorbeeld.
  • Benoem de handelingen die je doet, bijvoorbeeld: “Ik doe nu je schoenen aan”.
  • Gebruik het principe van VAT (Volgen, Aansluiten, Toepassen)
    • Je volgt wat kind doet, sluit dan aan op die interesse en past meer woorden toe
  • Geef je kind de gelegenheid om antwoord te geven, soms lijkt het niks te (willen) zeggen, maar dan is hij/zij nog aan het zoeken naar woorden.

Meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen en de methode van VAT vind je hier. In de klas gebruiken wij ook het bijbehorende boek “Praten doe je met zijn tweeën”.  Een informatief boek om op de juiste manier te (leren) communiceren met je kind. Bekijk hier het boek.

Wij gebruiken in de klas de methode LOGO3000. In deze methode wordt gebruik gemaakt van praatplaten, woordkaarten en lessen. Afgelopen week hebben we de les gedaan over de woorden baby – groeien – grote mensen- kinderen. Woorden moeten minimaal 7 keer herhaald worden bij kinderen voor ze ze zelf gaan gebruiken. Bij kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) is dit nog meer. Meer over LOGO300 vind je hier.