Onze taaltas

Wellicht weet u dat wij ook een peuterspeelzaal zijn waar kinderen die een zogeheten VVE-indicatie krijgen terecht kunnen. De VVE-indicatie wordt gegeven aan kinderen waarbij de kans op een taalachterstand groot is, of al geconstateerd is. Deze kinderen kunnen, vanwege beschikbare subsidie, een dag extra bij ons komen. Zij volgen bij ons ook een bepaald programma om de taalachterstand te verkleinen, of zelfs weg te werken.

Wij hebben daar onze eigen methode voor ontwikkeld. Wij beschikken over bepaalde methodes (“Doe meer met Bas” en “LOGO3000”) waaruit we met de kinderen werken. De methodes beschikken over praatplaten waar we met de VVE-leerlingen naar kijken en samen bespreken wat er op de plaat te zien is. In de klas werken wij met thema’s, maar dat doen we voor alle kinderen. De VVE-leerlingen krijgen naast alles wat we al doen, ook nog die extra momenten aangeboden om de taalontwikkeling te stimuleren.

Er zit ook nog een voorwaarde aan vast voor ouders van kinderen die een indicatie hebben. Het is de bedoeling, en tegelijkertijd ook noodzaak, om thuis ook de taalontwikkeling te stimuleren. Veel zingen, voorlezen en praten met je kind is daarbij belangrijk. Wij bieden ouders van VVE-leerlingen ook nog wat extra’s, namelijk onze Taaltas. Dit is een tas waarin, per thema, een boekje, wat voorwerpen en wat spelletjes zitten. Uiteraard ook een handleiding met daarin alle mogelijkheden die er zijn te spelen met de inhoud van de tas. Ouders worden op een informatieavond geinformeerd over hoe zij de tas kunnen gebruiken en krijgen vervolgens de tas voor een bepaalde periode mee naar huis. Thuis kunnen ouders dus met hun kind aan de slag. Na deze periode wordt er een nieuwe tas gevuld. Op deze manier komen kinderen die het nodig hebben, veelvuldig in aanraking met nieuwe woorden en stimuleren wij de taalontwikkeling. Bij sommige kinderen is er daarnaast ook nog logopedie nodig; wij kunnen ouders daar op wijzen, maar ouders kunnen zelf ook al aangeven of zij het nodig vinden. Ook het comsultatiebureau kan hierin een rol spelen.