Achter de schermen – deel 1

Achter de schermen zijn wij altijd druk met lopende zaken. Voor de zomervakantie hebben wij bezoek gehad van de GGD. Het daaruit voortvloeiende traject is nog altijd in gang. In samenspraak met het bestuur hebben wij nog voor de zomervakantie een zienswijze opgesteld; onze reactie op de inhoud van het GGD-rapport. Daarna is het definitieve rapport naar Gemeente Huizen gestuurd en die heeft daar weer op gereageerd. Vanuit de reactie van de gemeente ontstaan er weer acties die wij moeten uitvoeren. Daar zijn wij momenteel druk mee bezig.

Vanaf januari 2019 zijn er weer nieuwe wetten van kracht, waardoor wij protocollen moeten wijzigen of herschrijven. Dit doen wij altijd in samenspraak met zowel ons bestuur als de oudercommissie. Wij stellen zelf de protocollen op, het bestuur en de OC lezen deze protocollen, geven aanvullingen en/of advies en keuren de protocollen uiteindelijk goed. Dat dit een altijd voortdurend proces is zult u begrijpen.

Op het moment zijn wij bezig met de nieuwe regel omtrent de “afwegingskaders”. Dit is een aanpassing in onze “Meldcode Kindermishandeling”. Helaas zijn er nog al te veel kinderen die thuis mishandeld worden. Als kinderopvangorganisatie moeten wij signalen van mishandeling opvangen en er ook iets mee doen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat beschreven in onze “Meldcode Kindermishandeling”. Vanaf januari 2019 moet het protocol zijn uitgebreid met afwegingskaders, zodat er meer kans is dat kinderen die mishandeld worden gezien en geholpen worden.

Meer informatie hierover vindt u hier.